Rotary Club Karlovac - Dubovac

Jezik / Language

INFO-KA PROJEKT u Osnovnoj školi, Slava Raškaj Ozalj

Damir Furdek, predsjednik našeg Kluba, u ponedjeljak, 13. lipnja 2022. posjetio je male informatičare na radionicama u Ozlju koje su organizirane zajedno s Udrugom Informatičara Karlovac, a financirao ih je naš Klub kroz projekt INFO-KA.

Projekt kojeg čine 39 radionica programiranja u Karlovcu, Ozlju i Ogulinu je sada pri kraju.

Vrijednost projekta je 25.000 kuna, a cilj je dodatno obrazovanje djece u skladu sa suvremenim tehnologijama i zahtjevima tržišta rada.